W Mistrzostwach Polski Amatorów w tenisie stołowym (zwanych dalej Mistrzostwami), w pierwszym dniu zawodów w kategoriach wiekowych, mogą wziąć udział zawodnicy z polskim obywatelstwem, którzy nigdy nie brali udziału w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego i Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego (z wyjątkiem zawodów dla weteranów i amatorów).

Uprawnionymi do startu w Mistrzostwach w pierwszym dniu zawodów w kategoriach wiekowych są również zawodnicy, którzy pierwszy raz wystąpili lub nadal występują w w/w rozgrywkach po ukończeniu 40 roku życia (wiek weterana), z wyłączeniem zawodników, którzy obecnie występują, lub występowali od sezonu 2014/2015 w rozgrywkach PZTS na poziomie II ligi lub wyższej.

Uprawnionymi do startu w Mistrzostwach w drugim dniu zawodów w kategoriach Open są wszyscy zawodnicy dopuszczeni do rozgrywek w pierwszym dniu zawodów i dodatkowo zawodnicy, którzy występują lub w przeszłości występowali w rozgrywkach organizowanych przez PZTS na zasadach określonych w punkcie 5. - każdy zawodnik zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w Mistrzostwach i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (załącznik nr. 1). Oświadczenie należy przekazać organizatorowi w czasie potwierdzania udziału w biurze zawodów lub przesłać wcześniej scan lub zdjęcie oświadczenia z odręcznym podpisem mailem razem z kartą zgłoszenia.

Kategorie oraz system rozegrania zawodów:

  • 19-39 lat (urodzeni w latach 1980-2000) – tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia
  • 40-55 lat (urodzeni w latach 1964-1979) – tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia
  • 56 -65 lat (urodzeni w latach 1954-1963 - tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia
  • 66 lat i starsi (urodzeni w roku 1953 i wcześniej) - tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia
  • OPEN – 19-49 lat (urodzenie w 1970 r. i później).
  • OPEN – 50 lat i więcej (urodzeni w 1969r. i wcześniej).

Zasady uczestnictwa w kategoriach OPEN:

- wszyscy zawodnicy dopuszczeni do rozgrywek w 4 kategoriach wiekowych dla amatorów i dodatkowo zawodnicy, którzy występują lub występowali w przeszłości w rozgrywkach organizowanych przez PZTS wg. nast. kryteriów:

- V i IV liga – wszyscy byli i obecnie grający zawodnicy. (Zapis dotyczy zawodników, którzy nigdy nie występowali w wyższych ligach. Zawodników, którzy obecnie grają w V i IV lidze, a wcześniej występowali w wyższych ligach, obowiązują niżej wymienione karencje).

- III liga – tylko zawodnicy z zastosowaniem 2 letniej karencji (ostatni występ w III lidze w sezonie 2016/2017)

- II liga – tylko zawodnicy z zastosowaniem 4 letniej karencji (ostatni występ w II lidze w sezonie 2014/2015)

- I liga i Superliga – tylko zawodnicy z zastosowaniem 6 letniej karencji (ostatni występ w I lidze lub superlidze w sezonie 2012/2013).

Ważne!! W związku z brakiem możliwości weryfikacji w kategoriach Open nie mogą wziąć udziału zawodnicy, którzy wcześniej występowali w III lidze i wyżej, a obecnie występują lub występowali w czasie okresu karencji w rozgrywkach jakiejkolwiek ligi tenisa stołowego w innym kraju.

W zależności od ilości zgłoszonych zawodników organizator ustali odpowiedni system rozgrywania zawodów. Rozstawienie zawodników, według zajętego miejsca w MP Amatorów w 2018r. Zawodnicy, którzy zajęli takie same miejsca (np. 19-20, lub 33-36), będą losowani. Numery startowe wszystkich nowych uczestników zostaną wylosowane. Zawodnicy przechodzący z młodszej kategorii do starszej, zachowują numer startowy według zajętego miejsca w MP 2018. W takim przypadku mogą być dwa takie same numery i kolejność będzie losowana.